Follow up Advies Rijksadviseur Landschap en Water

Nieuwsbericht | 18 maart 2014

De Rijksadviseur voor Landschap en Water, Eric Luiten, bracht onlangs advies uit over de rol van landschap in m.e.r. Het advies bestaat uit drie onderdelen:

  1. Stel een ruimtelijke diagnose
  2. Formuleer de ruimtelijke ambities
  3. Gebruik een passende methodiek, afhankelijk van de diagnose.

Ook adviseerde hij om in een pilot ervaringen op te doen met deze aanpak.


Pilot

De Commissie omarmde het advies en is een pilot gestart. Zij koos uit de lopende adviseringen drie projecten die divers van aard zijn, om zo een goede dwarsdoorsnede te hebben van type projecten. Het gaat om:
 

De ervaringen die de Commissie met de pilot opdoet, worden verwerkt in praktische kennisproducten later dit jaar.