Financiering Rijk voor Commissie m.e.r. stopt

Nieuwsbericht | 31 januari 2014

Bevoegde gezagen en initiatiefnemers moeten voortaan zelf gaan betalen voor adviezen van de Commissie voor de m.e.r. Op 23 januari debatteerde de Tweede Kamer met de minister over het wetsvoorstel dat kostendekkende tariefstelling mogelijk moet maken. Een amendement van SP en D66 om een deel van de kosten van de Commissie structureel voor rekening te laten komen van het Rijk kreeg onvoldoende steun.

 

De stemming over het amendement en ingediende moties moet nog plaatsvinden. De Commissie gaat er voorlopig van uit dat op 1 juli 2014 effectuering plaatsvindt. De minister laat in 2016 een evaluatie uitvoeren naar de consequenties van de nieuwe tariefstelling voor de continuiteit, toegankelijkheid en kwaliteit van de diensten van de Commissie voor de m.e.r.

Debat Tweede Kamer over wetsvoorstel minister


Vrijwillige adviezen
Op dit moment geldt al een gestaffeld tarief voor vrijwillige adviestrajecten. Voor het merendeel van de vrijwillige adviezen is het tarief € 10.000. Dit tarief is echter niet kostendekkend. De wetswijziging heeft tot gevolg dat meer kostendekkende tarieven in rekening gebracht moeten gaan worden. Een substantiële tariefstijging voor vrijwillige adviezen is het gevolg.

 

Verplichte adviezen
Verplichte adviezen zijn vanaf het moment van inwerkingtreding van de nieuwe wet niet langer gratis. Ook voor verplichte adviezen zal dan een kostendekkend tarief gaan gelden. Gezien de grote variatie in complexiteit ligt ook voor de verplichte adviezen een staffeling voor de hand. De gemiddelde kosten per advies lagen de afgelopen jaren rond de € 26.000.

 

Zodra de defintieve tarieven bekend zijn, informeren wij u daar over.