Factsheet Maximale mogelijkheden

Nieuwsbericht | 18 juni 2012

Factsheet Maximale mogelijkheden bestemmingsplan buitengebied en m.e.r.

In een MER voor bestemmingsplannen buitengebied moeten de milieueffecten van de ‘maximale mogelijkheden’ van het bestemmingsplan bepaald worden. De Commissie krijgt hier veel vragen over. Deze factsheet behandelt de meest gestelde vragen. Meer informatie vindt u ook bij het thema Landelijk gebied.

Factsheet Maximale mogelijkheden bestemmingsplan buitengebied en m.e.r.