Daling aantal adviezen Commissie m.e.r.

Nieuwsbericht | 19 mei 2016

Het jaarverslag 2015 van de Commissie m.e.r. is uit. In 2015 zette de daling in aantal adviezen door. De Commissie bracht circa 25% minder adviezen uit dan in 2014.

De Commissie bracht 141 adviezen uit in 2015, waarvan ongeveer de helft verplichte toetsingen van milieueffectrapporten en de andere helft vrijwillige adviezen, bijvoorbeeld over de gewenste inhoud van een milieueffectrapport.

Jaarverslag 2015

 

Door de veranderende wetgeving is een advies van de Commissie in Nederland minder vaak verplicht en vanaf medio 2014 moeten overheden betalen voor de adviezen van de Commissie. In de discussies over nieuwe wetgeving blijft de Commissie het belang van een onafhankelijke en deskundige toetsing benadrukken.

Internationaal gaat het in toenemende mate niet meer alleen om milieu, maar om een geïntegreerde milieu én sociale effectrapportage. De opmars van strategisch m.e.r. gaat gestaag door, met veel vraag naar Nederlandse kennis op dit gebied. In 2015 adviseerden we buitenlandse overheden, Nederlandse ministeries, ambassades en het Nederlandse bedrijfsleven. 

Persbericht (pdf)