Bodemdaling gaswinning binnen toegestane grenzen

Persbericht | 24 oktober 2016

De NAM concludeert in haar jaarrapportage dat de bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee in 2015 binnen de toegestane grenzen is gebleven. De Commissie m.e.r vindt deze conclusie aannemelijk. De Commissie vindt verder dat de nieuwe onderdelen van het monitoringsprogramma 2014-2019 sneller afgerond en in gebruik genomen moeten worden.

gaswinning waddenzee

 

Het project
De NAM startte in 2007 met winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan‘-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar teruggebracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in de Waddenzee. Om dit te controleren voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit.

De Commissie m.e.r. treedt op als Auditcommissie voor de gaswinning onder de Waddenzee. De Commissie controleert jaarlijks de kwaliteit van de monitoring op verzoek van de minister van Economische zaken.

 

Oordeel over het monitoringsjaar 2015
Volgens de rapportage 2015 van de NAM blijft de bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee binnen de toegestane grenzen. De Commissie vindt deze conclusie aannemelijk.

 

Het monitoringsjaar 2015 was het tweede jaar waarin het nieuwe monitoringsprogramma 2014-2019 door de NAM is uitgevoerd. Onderdeel van het programma is bijvoorbeeld een nieuw model om het voedselaanbod voor wadvogels (zoals de Kluut, de Zilverplevier en de Kanoet) te beoordelen. Het model is echter nog niet klaar voor het toepassen van het ‘hand aan de kraan’-principe. De Commissie vindt het belangrijk dat dit model zo snel mogelijk operationeel wordt. Het ministerie van Economische zaken en de NAM hebben nu aan de Commissie toegezegd dit model gefaseerd operationeel te maken in de periode tot 2018.

 

Opvallend in de rapportage over 2015 is een gemeten verlaging van een deel van het plaatoppervlak in het gebied ‘Pinkegat’. De Commissie sluit niet uit dat hier sprake is van een fout in de verwerking van de metingen. De Commissie vindt het belangrijk dat hierover op korte termijn meer duidelijkheid komt.

 

Persbericht

Zie ook project 3110. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen, advisering 2016 over het monitoringsjaar 2015