Belangrijke m.e.r.-elementen missen in toetsversie Omgevingswet

Nieuwsbericht | 14 mei 2013

Vroegtijdige participatie over de inhoud van het MER, onderzoek naar alternatieven en evaluatie van milieueffecten zijn nog onvoldoende geborgd in de nieuwe Omgevingswet.

  • De onafhankelijke kwaliteitsborging van MER voor complexe projecten door de Commissie wordt vrijwillig in plaats van verplicht.
  • De kosten van deze vrijwillige adviezen stijgen.
  • Dit betekent minder robuuste besluiten, tijdverlies en verhoging van de onderzoekslast.

De Commissie is gevraagd te reageren op de toetsversie van de Omgevingswet. De Commissie maakte graag gebruik van deze uitnodiging.

Lees de Reactie van de Commissie op de toetsversie en de voorgestelde wijzigingen op Hoofdstuk 7 Milieueffectrapportage.