Advies Commissie m.e.r. over onderzoek schaliegas

Nieuwsbericht | 27 augustus 2013

Maandag 26 augustus jl. meldde minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer dat hij een besluit neemt over ‘hoe verder’ met schaliegaswinning, nadat de Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over de kwaliteit van de onderzoeksrapporten.
 

De Commissie bestudeert op dit moment de openbaar gemaakte onderzoeksrapporten. Zij verwacht eind september haar advies klaar te hebben.

Brief minister 
Onderzoeksrapporten  
Tussenadvies van de Commissie (juli 2013)