40% vrijwillige adviezen, kwaliteit MER nog te vaak onvoldoende

Persbericht | 11 april 2012

Uit het jaarverslag 2011 van de Commissie blijkt dat in 2011 het aandeel vrijwillige adviezen opnieuw steeg en wel naar 40%. Zorgelijk is dat de kwaliteit van een MER nog te vaak onvoldoende is. De internationale afdeling kreeg in 2011 een nieuwe vijfjarenovereenkomst met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Ontwikkelingen en trends in m.e.r.
In 2011 nam het aandeel vrijwillige adviezen van de Commissie opnieuw toe, namelijk naar 40% van het totaal aantal adviezen. Vrijwel alle vrijwillige adviezen hadden betrekking op de gewenste reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER. Deze trend is in lijn met de modernisering van m.e.r. die in 2010 startte. Het zwaardere accent op m.e.r. voor strategische keuzen zorgde voor een forse stijging van het aantal MER’en over plannen; namelijk van 36 in 2010 naar 68 in 2011. Het totaal aantal adviezen daalde met 22 procent, belangrijkste oorzaak is de sterke daling van m.e.r. voor vergunningen. De dalende trend sinds 2009 zet daarmee door.

 

Kwaliteit MER
De kwaliteit van MER blijft zorgelijk. Deze is al sinds 2009 in meer dan de helft van de gevallen onvoldoende. Onderschatting van de gevolgen op natuur in Natura 2000-gebieden is hier vaak de oorzaak van. De meeste problemen met de kwaliteit doen zich voor bij de bestemmingsplannen buitengebieden en de vergunningverlening aan intensieve veehouderijbedrijven.


Kennisfunctie

De Commissie zette in 2011 vanuit haar kennisfunctie voor het eerst themabijeenkomsten in voor een brede doelgroep met als doel de kwaliteit van MER'en te verbeteren. Dit deed zij bijvoorbeeld over bestemmingsplannen buitengebied, intensieve veehouderij en Natura 2000.

 

Internationale advisering
De internationale vraag naar m.e.r.-deskundigheid blijft onverminderd groot. Voorbeelden in 2011 waren advies over m.e.r. voor watermanagement in Bolivia, Mozambique en Kenia, advisering over de invulling van m.e.r. in het betrokken land en training van lokale m.e.r.-experts. Daarbij werkt de Commissie intensief samen met de Nederlandse ambassades en internationale (donor)organisaties als de Wereldbank.

2011 is ook het jaar waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de periode 2012-2017 een nieuwe overeenkomst met de Commissie afsloot. De Commissie ziet dit als bevestiging van het belang van haar werk voor het integreren van milieu en klimaat in de economische groei van ontwikkelingslanden.

Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2011 (pdf)
Persbericht