Praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet

Agenda | 12 april 2017

Alle overheden in Nederland bereiden zich voor op de Omgevingswet. Veel gemeenten en andere overheden maken nu al gebruik van mogelijkheden om voor te sorteren op de Omgevingswet. Zij zijn al concreet aan de slag, denken anders, werken anders en vernieuwen, door te experimenteren onder de Crisis- en herstelwet en met een groot aantal pilots en proeftuinen.

 

Hoe overheden voorsorteren en wat de resultaten zijn, kunt u horen en zien tijdens het praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet op 12 april 2017.
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseren dit praktijkfestival in de Fokker Terminal Den Haag.

 

De Commissie m.e.r. verzorgt workshop Experimenten met m.e.r.
De Omgevingswet betekent ook voor de Commissie een omslag in denken. Er worden in 2016 en 2017 diverse pilots uitgevoerd om een nieuwe manier van advisering te testen. Wat zijn de eerste leerpunten? Hoe ga je om met milieueffectrapportage in een omgevingsplan? Omgevingskwaliteit als focus voor effectbeoordeling.
 

Film Omgevingsplannen en milieueffectrapportage
De Commissie heeft een film laten maken waarin vier pilotgemeenten vertellen over hun ervaringen met milieueffectrapportage en omgevingsplannen. Twee pilots in stedelijk gebied, Binkhorst Den Haag en Havenstad Amsterdam en twee pilots in het landelijk gebied, gemeente Boekel en gemeente Rijssen-Holten, komen aan het woord.
De film (ca. 15 minuten) is te zien tijdens het Praktijkfestival.

 

Kom langs bij de Commissie m.e.r.
Wij zijn aanwezig met een stand op het Praktijkfestival. Heeft u vragen over milieueffectrapportage, kom dan langs! Daar zijn we voor.

 

Meer informatie over het Praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet