Klimaatmitigatie met m.e.r.

Agenda | 07 oktober 2016

Uw bijdrage aan de energietransitie

Gemeenten en provincies leveren graag een bijdrage aan het oplossen van het mondiale klimaatprobleem. Investeringen in hernieuwbare energie en in energiebesparing stimuleren bovendien de lokale en regionale economie en lokt innovatie uit.

duurzame ontwikkeling


Vragen die hierbij spelen:

  • Wat vraagt het Rijk van gemeenten en provincies als het gaat om energietransitie en ruimtelijke inpassing daarvan?
  • Hoe neem je energietransitie als gemeente of provincie mee in omgevingsvisies en omgevingsplannen?
  • Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
  • Welke mogelijkheden biedt de Omgevingswet?
  • Welke informatie moet een milieueffectrapport bevatten om tot goede afwegingen te komen qua maatregelen en ruimtelijke inpassing daarvan?

 

Bijeenkomst op donderdag 1 december 2016

De Commissie m.e.r. organiseert op 1 december 2016 een bijeenkomst over de ervaringen met klimaatmitigatie in de praktijk van planvorming en milieueffectrapportage.

 

Programma

13.00-13.30  Inloop met koffie, thee en koek

13.30-13.35  Inleiding door dagvoorzitter Jan Jaap de Graeff, plaats-
                    vervangend voorzitter bij de Commissie m.e.r.

13.35-13.55  Energietransitie en ruimtelijke inpassing door gemeenten en
                    provincies door Gerrie Fenten en Jasper Groos, Ministerie IenM

13.55-14.05  Welke mogelijkheden biedt de nieuwe Omgevingswet? door het
                    Ministerie IenM

13.05-14.25  De route naar energieneutraliteit: ervaringen bij gemeenten,
                    door Frans Rooijers, CE Delft

14.25-14.45  De route naar energieneutraliteit: ervaringen bij provincies
                    (spreker volgt nog)

14.45-15.10  Pauze

15.10-15.30  Ervaringen met energiebeleid in omgevingsvisies en –plannen
                    door Gerrit de Zoeten, MWH

15.30-15.45  Klimaatmitigatie in m.e.r. voor omgevingsvisies en -plannen 
                    door Geert Draaijers van de Commissie m.e.r.

15.45-16.45  Plenaire discussie

17.00            Afsluiting en borrel

 

Doelgroep
Bestuurders, beleidsmedewerkers en planmakers bij gemeenten en provincies, adviseurs van adviesbureaus


Waar
Museum Speelklok, Steenstraat 6, Utrecht


Aanmelden
Deelname is kosteloos. Inschrijven kan via Klimaatmitigatie met milieueffectrapportage. De aanmelding is niet vrijblijvend; wanneer u na aanmelding niet komt, dan brengen wij €75,- onkosten in rekening.


Meer informatie
Geert Draaijers, 030-2347606, gdraaijers eia.nl
Jeltje Siedsma 030-2347650, jsiedsma eia.nl
Willemijn Smal, 030-2347624, wsmal eia.nl

 

Graag tot ziens op 1 december!