Klimaat en milieueffectrapportage

Agenda | 01 december 2016

Hoe neem je energie- en klimaatbeleid het beste mee in een omgevingsvisie en omgevingsplan?


Om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen moet heel Nederland aan de slag met de noodzakelijke energietransitie.

  • Maar hoe neem je energie- en klimaatbeleid als gemeente en provincie  mee in een omgevingsvisie en omgevingsplan? 
  • En hoe kun je een milieueffectrapport voor een omgevingsvisie of omgevingsplan gebruiken om de juiste keuzes te maken?
  • Wat zijn de ervaringen tot nu toe en de nieuwe ideeën op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau?


Lees verder voor het programma en aanmelden